Bestuur

Geplaatst op

In het bestuur hebben momenteel de volgende mensen zitting:

 ir. J.C. Goudriaan, voorzitter
vacature, secretaris
dhr. G.J. Groenendijk, penningmeester
dr. A. Cachet
dhr. J.W.A.J. Damsteeg, beheerder
mw. A. van der Klauw- Cornet
U kunt deze bestuursleden bereiken via het contactformulier.